พิธีมุทิตาจิตคุณครู ด้วยรักและศรัทธาน้อมวันทาคุณครู

พิธีมุทิตาจิตคุณครู ด้วยรักและศรัทธาน้อมวันทาคุณครู

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายไวพจน์ ศรีธัญรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีมุทิตาจิตคุณครู ด้วยรักและศรัทธาน้อมวันทาคุณครู ให้แด่ครูผู้เกษียณอายุราชการทั้ง ๖ ท่าน ได้แก่ นายณรงค์ สุรินทร์ ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน นายเกียรติศักดิ์ ชินาภาษ ครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ นายวัชระ ประคองพันธ์ ครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ นายเผด็จศึก แสนุวงศ์ ครูแผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม นายสงบ ฉ้งทับ ครูแผนกวิชาช่างก่อสร้างและสถาปัตยกรรม และนายณัฐวัฒน์ ฤทธิมนตรี ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้เกษียณอายุราชการได้แสดงความรู้สึก และกล่าวอำลาราชการต่อคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี