ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ ๒๗ มิถุนายน๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วย ดร.ทิพวรรณ สายพิณ หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา นายอภิสิทธิ์ พรมดอน หัวหน้าแผนกวิชาช่างอากาศยาน นำคณะครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประเด็นการขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งนี้มี นายเสรี ตุ้มอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะ ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ ห้องประชุมบัวแสด วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี