Monthly Archives - ตุลาคม 2022

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะจัดทำเรืออลูมิเนียมท้องแบน เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ ๒๕ – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)

Read more...

วท.อุบลฯ ยกระดับการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กับ บริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)

Read more...

วท.อุบลฯ ร่วมกับ วษท.ชุมพร มอบถุงยังชีพ และเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสอบอุทกภัย

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง (เพิ่มเติม…)

Read more...

วท.อุบลฯ ประสายความร่วมมือการฝึกอาชีพและขยายเครือข่ายสถานประกอบการ

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

วท.อุบลฯ นิเทศระบวนการฝึกอาชีพและขยายเครือข่ายสถานประกอบการสำหรับปริญญาตรี

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
Read more...

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางคืน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

Read more...

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

Read more...

ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธาน การประชุม (เพิ่มเติม…)

Read more...