วท.อุบลฯ ร่วมกับ วษท.ชุมพร มอบถุงยังชีพ และเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสอบอุทกภัย

วท.อุบลฯ ร่วมกับ วษท.ชุมพร มอบถุงยังชีพ และเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสอบอุทกภัย

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ว่าที่ร้อยตรีสุระศักดิ์ ชัยตาแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ร่วมมอบถุงยังชีพ และเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในการดำรงชีพ ซึ่งได้แก่ถุงยังชีพจำนวน ๒๕ ถุง น้ำดื่มจำนวน ๑,๒๐๐ ขวด และเครื่องอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นในการดำรงชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว ผู้ประสบอุทกภัย วัดบ้านท่าบ่อ (ศาลปู่ตาบ้านท่าบ่อ) อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายอภิสิทธิ์ โคนพันธ์ หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน นายวันชัย นิยมวงศ์ หัวหน้างานอาคารสถานที่ นำตัวแทนคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมมอบสิ่งของในครั้งนี้