การประชุมการดำเนินโครงการเตรียมผู้สำเร็จการศึกษาออกสู่ตลาดแรงงานและศึกษาต่อ (ปัจฉิมนิเทศ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

การประชุมการดำเนินโครงการเตรียมผู้สำเร็จการศึกษาออกสู่ตลาดแรงงานและศึกษาต่อ (ปัจฉิมนิเทศ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรีพิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานในการประชุมการดำเนินโครงการเตรียมผู้สำเร็จการศึกษาออกสู่ตลาดแรงงานและศึกษาต่อ (ปัจฉิมนิเทศ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีนางสาวพิมพ์อธิชา จันทร์สุตะ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ชี้แจงรายละเอียดการเตรียมการดำเนินโครงการเตรียมผู้สำเร็จการศึกษาออกสู่ตลาดแรงงานและศึกษาต่อ (ปัจฉิมนิเทศ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมบัวแสด วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชานี ทั้งนี้มีคณะกรรมการดำเนินโครงการ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน