รับถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

รับถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วันนี้ (๒๐ กันยายน ๒๕๖๒) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

พร้อมด้วยนายไวพจน์ ศรีธัญ
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นำนักเรียนนักศึกษาที่ประสบภัยน้ำท่วมบ้านเรือนและที่อยู่อาศัย จำนวน ๒๐ คน
เข้ารับถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จากสมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมสื่อมวลชนภาคตะวันออกพร้อมทีมงานคมชัดลึก
ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ โดยมีนายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวต้อนรับ ในการมอบถุงยังชีพครั้งนี้
เพื่อช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูบรรเทาความเดือดร้อนของนักเรียนนักศึกษา ครูอาจารย์และพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมที่ผ่านมา
ซึ่งนางสาวสุดทิดา อะนุสิน (มีมี่) นางสาวลาว ปี ๒๐๑๘ ทูตสมาคมฯกิจการด้านอาเซียน(AEC) ร่วมให้กำลังใจและพบปะพูดคุยทักทายพี่น้องผู้ประสบภัยด้วย
หลังจากนั้นนายนิยม แสงวงศ์ ได้เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังคณะครูอาจารย์และนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ ที่ออกให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
รถจักรยานยนต์ให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ จุดให้บริการ ศาลาประชาคมทุ่งคำน้ำแชบ เทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี