วท.อุบลฯ จัดโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยเลือกตั้งนายก อวท. ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ชุดใหม่

วท.อุบลฯ จัดโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยเลือกตั้งนายก อวท. ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ชุดใหม่

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย เลือกตั้งนายก อวท. ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ชุดใหม่ ณ หอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายเจริญพร เจตอธิการ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา และครูที่ปรึกษา อวท. นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๗ ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้มาใช้สิทธิของตนเอง และเพื่อแสดงถึงการมีความเป็นประชาธิปไตยของวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี