กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง ปวช.๒

กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง ปวช.๒

นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อม นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ให้เกียรติขึ้นกล่าวให้โอวาทและพบปะคณะครู นักเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง โดยเช้าวันนี้เป็นนักเรียนระดับชั้น ปวช.๒ ทุกแผนกวิชา เพื่อชี้แจงกำหนดการเข้าร่วมกิจกรรม เข้าแถวหน้าเสาธง และการปฏิบัติตนของนักเรียน ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายในวิทยาลัยฯ ตลอดจนผู้อำนวยการ ธาตรี พิบูลมณฑา ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม จุดคัดกรองก่อนเข้าสถานศึกษา มาตรการการป้องกันไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ณ บริเวณหน้าประตูทางเข้าสถานศึกษา และบริเวณลานหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมีคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๘๐๐ คน