พิธีบวงสรวง พระวิษณุกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปี 2562 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

พิธีบวงสรวง พระวิษณุกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปี 2562 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

วันนี้ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เป็นประธาน จัดพิธีบวงสรวง ถวายเครื่องสังเวย พระวิษณุกรรม (พระบิดาแห่งช่าง) และเจิมอุปกรณ์การศึกษาของแต่ละแผนก ณ หน้าลานพระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี หลังจากนั้น เวลา ๐๙.๐๐ น. ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปีที่ ๘๒ ปี ของวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ซึ่งมีข้าราชการครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ในพิธีนั้นมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และฐานะยากจน จำนวน ๑๔๘ ทุน และพิธีรับพานดอกไม้ธูปเทียน ที่นักเรียนนักศึกษาได้นำมาน้อมบูชาครูในพิธีดังกล่าวด้วย