วท.อุบลฯ จัดโครงการ”เทคนิคอุบลร่วมใจรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา ๒๕๖๖”

วท.อุบลฯ จัดโครงการ”เทคนิคอุบลร่วมใจรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา ๒๕๖๖”

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการ “เทคนิคอุบลร่วมใจรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา ๒๕๖๖” ณ ห้องประชุมบัวแสด ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรวารินชำราบ โดยมีนายสรรพสิทธิ์ ละออเอี่ยม หัวหน้างานปกครอง พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการอบรมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ตระหนักถึงผลกระทบของการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด และรู้จักวิธีการหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดทุกชนิดอีกด้วย