วท.อุบลฯ จัดกิจกรรม ว๙ เปรมปรีดิ์ ร่วมยินดีวิทยฐานะ

วท.อุบลฯ จัดกิจกรรม ว๙ เปรมปรีดิ์ ร่วมยินดีวิทยฐานะ

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔ .๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายภัทรศักดิ์ ภัทรธรรมพิบูล หัวหน้างานบุคลากร และนายบัณฑิตย์ เหลาทอง หัวหน้าศูนย์วิทยฐานะและพัฒนาครู บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นำคณะครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จัดกิจกรรม ว๙ เปรมปรีดิ์ ร่วมยินดีวิทยฐานะ ให้กับคณะครูที่ได้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ จำนวน ๓ คน และได้เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จำนวน ๓ คน โดยภายในงานมีกิจกรรมเสวนาวิชาการ : การเตรียมความพร้อมเพื่อขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ และกิจกรรมร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการครูทั้ง ๖ คน ในโอกาสที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้มี/เลื่อนวิทยฐานะในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญและให้กำลังใจกับคณะครู ในการพัฒนาตนเองให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้นต่อไป