วท.อุบลฯ นำอาหารและน้ำดื่ม ถวายวัดกุดคูณ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย จังหวัดอุบลราชธานี

วท.อุบลฯ นำอาหารและน้ำดื่ม ถวายวัดกุดคูณ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางสาวธิดารัตน์ บุญดล หัวหน้าแผนก วิชาช่างก่อสร้าง และสถาปัตยกรรม นายสุนันท์ อินทร์งาม ครูผู้ทรงคุณค่า แผนกวิชาเครื่องกล นางลักขณา ไทยกลาง ข้าราชการบำนาญ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง นำข้าวกล่อง จำนวน ๒๒๐ กล่อง น้ำดื่ม จำนวน ๒๘๘ ขวด และไข่ไก่ จำนวน ๕ ถาด ถวายให้แด่พระครูสารธรรมประคุณ เจ้าอาวาสวัดกุดคูณ ณ ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยชุมชนวัดกุดคูณ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อ นำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อไป