กระทรวงศึกษา ซ่อม สร้าง ล้าง ใหม่ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี

กระทรวงศึกษา ซ่อม สร้าง ล้าง ใหม่ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ ๗ เวลา ๐๘.๓๐ นายธนพร สมศรี ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประจำกระทรวงศึกษาธิการ นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป้นประธานในพิธีเปิดงาน  ” กระทรวงศึกษา ซ่อม สร้าง ล้าง ใหม่ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี” ณ อาคารหอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

นายธนพร สมศรี ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประจำกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่า การดำเนินโครงการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อประชาชน ซ่อม สร้าง ล้างใหม่ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยหลังสภาวะน้ำลด โดยครูและนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๖๐ กว่าแห่ง จำนวน ๖๐๐ กว่าคน เข้าล้างทำความสะอาดซ่อมแซมบ้านพักอาศัย วัด สาธารณะสถาน ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ยานพาหนะ เครื่องจักรกลทางการเกษตรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ  เพื่อให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัย สามารถเข้าไปพักอาศัยและดำเนินชีวิตได้ตามปกติ การดำเนินโครงการในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงาน อาทิเช่น บริษัท เอ พี ฮอนด้า จำกัดและบริาัทเกียรติสุรนนท์ กรุ๊ป สนับสนุนเรือยาง จำนวน ๘ ลำ กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย มอบเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน ๘ เครื่อง การไฟฟ้าฝายผลิตแห่งประเทศไทย มอบเงินสนับสนุน จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ในการจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องมือที่ใช้ในการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบเสื้อสำหรับผู้ ปฏิบัติงาน จำนวน ๖๐๐ ตัวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและมิลนิธิช่างไทยใจอาสาให้การสนับสนุนอุปกรณ์ไฟฟ้าและซ่อมแซมอาคารที่อยู่อาศัย สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีสนับสนุนอุปกรณ์ทำความสะอาด มูลนิธิส่งเสริมการลูกเสือแห่งประเทศไทยมอบแห่งประเทศไทยมอบไขควงไฟจำนวน ๖๐๐ ตัว วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรีมอบอุปกรณ์ผลิตรไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑๐ ชุด บริษัท ป.ต.ท.และรายการด๊อกเตอร์คาร์ สนับสนุนน้ำมันเครื่องสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์และปฏิบัติการซ่อมแซมยานพาหนะร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ในวันนี้ ได้ปล่อยขบวนคาราวานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๐ จังหวัด เพื่อออกช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจและมอบถุงยังชีพ
ตามชุมชนที่ได้ผลกระทบ