พิธี โดยมี นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

พิธี โดยมี นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธี โดยมี นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าร่วมพิธีลงนามในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะวิชาชีพ และแหล่งฝึกอาชีพสำหรับนักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการต่อไป
#เรียนดีมีความสุข
#วทอุบลฯร่วมพิธีลงนามความร่วมมือฯ
#PRวทอุบลฯ
ขอขอบคุณภาพจาก : #ประชาสัมพันธ์_สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา