คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ ประจำเดือนธันวาคม 2562

คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ ประจำเดือนธันวาคม 2562

คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ ประจำเดือนธันวาคม 2562

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคอุบลฯ