การประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

การประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผ่านการประชุมทางไกล(Video Conference) ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom ในการนี้ได้รับเกียรติจาก พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รวมทั้งวางแผนการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ และ ๓ ให้เกิดประสิทธิผล และประสิทธิภาพต่อไป
#เรียนดีมีความสุข
#ประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
#PRสอจอุบลฯ