ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีข้างต้น ลำดับที่ 1 มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น. ณ ห้องงานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี