การสร้างหุ่นจำลอง 3 มิติ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 แผนกวิชาช่างก่อสร้างและสถาปัตยกรรม

การสร้างหุ่นจำลอง 3 มิติ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 แผนกวิชาช่างก่อสร้างและสถาปัตยกรรม

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕เวลา ๑๑.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ ช่อง ๗ จังหวัดอุบลราชธานี เกี่ยวกับการสร้างหุ่นจำลอง ๓ มิติ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.๓ แผนกวิชาช่างก่อสร้างและสถาปัตยกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ณ ห้องผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี คณะครู แผนกวิชาช่างก่อสร้างและสถาปัตยกรรม เป็นครูผู้ควบคุม พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการสร้างชิ้นงานจนเกิดความเรียบร้อย สวยงามและสมบูรณ์