ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู) สาขาวิชาช่างยนต์

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู) สาขาวิชาช่างยนต์