แผนกวิชาอากาศยาน ประชุม Opening Meeting เพื่อรับทราบวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมิน

แผนกวิชาอากาศยาน ประชุม Opening Meeting เพื่อรับทราบวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมิน

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (Accountable Manager) ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม Opening Meeting ในการ Internal Audit ประจำปี ๒๐๒๓ ณ ห้องเรียนทฤษฎี ๒ แผนกวิชาช่างอากาศยาน อาคารเรียน ๖ โดยมี นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ (Head of Training) ดร.ทิพวรรณ สายพิณ Quality Assurance Manager นายอภิสิทธิ์ พรมดอน Training Manager พร้อมด้วยคณะ Managers และ Staff ทุกคนเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อรับทราบวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมิน เตรียมการรับการตรวจประเมินเพื่อปรับปรุงคุณภาพงานในหน้าที่ต่อไป