วท.อุบลฯ ร่วมการประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ ๙ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖

วท.อุบลฯ ร่วมการประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ ๙ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมสภากาแฟ ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๙ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ และร่วมแสดงความคิดเห็นระหว่างภาครัฐและเอกชนอีกด้วย