กิจกรรมอบรมออนไลน์ให้ความรู้ทางธุรกิจ ของธนาคารออมสิน

กิจกรรมอบรมออนไลน์ให้ความรู้ทางธุรกิจ ของธนาคารออมสิน

ขอเชิญชวน ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอบรมออนไลน์ให้ความรู้ทางธุรกิจ(Grooming Program for Micropreneur) ของธนาคารออมสิน
👇👇👇
🔻​สมัครฟรี🔻อบรมออนไลน์ GSB Micropreneur 📌 สำหรับผู้สนใจเริ่มธุรกิจ ที่กำลังมองหาความรู้ทางธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการเริ่มต้นในยุค New Normal รวม 7 หลักสูตร
✅ จบหลักสูตรรับใบ E-certificate
✅ รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมกับธนาคารออมสิน
⏩ คลิกสมัคร https://ednext.in.th/regis/
1️⃣ เรียนย้อนหลังวิชาที่ 1
คลิกชม https://www.facebook.com/GSBSMEsStartup/videos/167847555342988/
2️⃣ เรียนย้อนหลังวิชาที่ 2
คลิกชม https://www.facebook.com/GSBSMEsStartup/videos/323940569111748/
3️⃣ เรียนย้อนหลังวิชาที่ 3
คลิกชม https://fb.watch/6dSodG0Lr8/
#GSBSMEsStartup