พิธีบวงสรวง พระวิษณุกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปี 2563 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

พิธีบวงสรวง พระวิษณุกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปี 2563 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จัดพิธีไหว้ครู พิธีบวงสรวง และพิธีไหว้ครูช่าง ๘๓ ปี วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในเวลา ๐๗.๐๐ น. นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้นำดอกไม้ ธูป เทียน บูชาศาลพระภูมิและนมัสการพระพุธรูปประจำวิทยาลัย หลังจากนั้นเดินทางมาเป็นประธานจัดพิธีบวงสรวง องค์พระวิษณุกรรม (พระบิดาแห่งช่าง) และเจิมอุปกรณ์การศึกษาของแต่ละแผนกวิชา ณ หน้าลานพระวิษณุกรรม ในเวลา ๐๙.๐๐ น. ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีที่ ๘๓ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณะครูอาวุโส คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ หอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี