วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ
นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ