วท.อุบลฯ ต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่

วท.อุบลฯ ต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ จัดกิจกรรมแสดงความยินดี และต้อนรับ นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ในโอกาสที่ย้ายเข้ามาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ และนายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมแสดงความยินดีอย่างอบอุ่น