เทคนิคร่วมใจ รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา ๒๕๖๓

เทคนิคร่วมใจ รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ผ่านมา นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ การจัดกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้ง ๒ ท่าน จากสถานีตำรวจภูธรวารินชำราบ ร.ต.อ. หญิง นงเยาว์ หาญชนะ รองสารวัตรปราบปราม ด.ต.ณัชพล ผลคำเจริญ ผู้บังคับบัญชาหมู่จราจร เนื่องด้วยปัญหาด้านยาเสพติดในปัจจุบันเป็นปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน งานปกครอง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ร่วมกับ TO BE NUMBER ONE จึงได้ดำเนินจัดโครงการดังกล่าวขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้ตระหนักถึงผลกระทบของการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและรู้จักวิธีการหลีกเลี่ยงสารเสพติดทุกชนิด ตลอดการจัดโครงการได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากท่านวิทยากร และนักเรียนนายร้อยตำรวจฝึกปฏิบัติงาน สถานีตำรวจภูธรวารินชำราบ โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมบัวแสด วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี