วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) กลุ่มวิชาช่างยนต์

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) กลุ่มวิชาช่างยนต์