หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จัดโครงการ English Day Camp

หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จัดโครงการ English Day Camp

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีได้มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ English Day Camp ณ ห้องประชุมบัวแสด วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมีนายอิทธิวัฒน์ ไทยแท้ หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ นางศิรินณา ดอนชัย หัวหน้าหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะครู หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายวิลาศ คำมีแก่น ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนปทุมพิทยากร และ Mr.Jacques Rudolph Teacher/Lecturer from Hybrid Success Center มาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ทั้งนี้เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน เพิ่มพูนความสามัคคีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และยังเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมตะวันตกของนักเรียน นักศึกษา อีกด้วย