พิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ณ อาคาร ๕ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

พิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ณ อาคาร ๕ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรีพิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายนิรันดร์ สมมุติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ณ อาคาร ๕ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ โดยมี นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน นักศึกษา ในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้การแข่งขันทักษะทุกรายการนั้น มีวัตถุประสงค์ในการคัดเลือกตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อไปเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาคต่อไป
#เรียนดีมีความสุข
#งานประชุมวิชาการอวทการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานครั้งที่๓๒
#PRสอจอุบลฯ