ตรวจสอบตารางเรียน ตารางสอน

ตรวจสอบตารางเรียน ตารางสอน

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุวิชา มั่นยืนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมการตรวจสอบตารางเรียน ตารางสอน พร้อมด้วย นายคารมย์ แก้วกันยา หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และหัวหน้าแผนกวิชาทุกท่าน เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพียง ณ ห้องประชุมบัวแดง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อร่วมกันพิจารณาถึงความเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน อีกทั้งเป็นการตรวจสอบจำนวนชั่วโมง และจำนวนหน่วยกิต ให้เป็นไปตามแผนการเรียนของภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ต่อไป