วท.อุบลฯ จัดประชุมเรื่องการจัดทำเล่ม คอศ.๔ คอศ.๕ คอศ.๔๖ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำเอกสารประกันคุณภาพการศึกษา ระดับปริญญาตรี

วท.อุบลฯ จัดประชุมเรื่องการจัดทำเล่ม คอศ.๔ คอศ.๕ คอศ.๔๖ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำเอกสารประกันคุณภาพการศึกษา ระดับปริญญาตรี

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมเรื่องการจัดทำเล่ม คอศ.๔ คอศ.๕ คอศ.๖ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำเอกสารประกันคุณภาพการศึกษา ระดับปริญญาตรี ณ ห้องประชุมศูนย์อาชีวศึกษาวิภาคีภาค วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นายสถิระ กาญจันดา หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีบัณฑิต นายชนะ สุทธิประภา หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะครู ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ทั้ง ๕ สาขาวิชา ได้แก่ ๑.สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ ๒.สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ๓.สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ๔.สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ๕.สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง