ประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

ประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)
วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายไวพจน์ ศรีธัญรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ หอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป