Monthly Archives - เมษายน 2020

ประกาศฯเชิญชวนร่วมประชาวิจารณ์ ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บอากาศยานพร้อมห้องปฏิบัติการช่างอากาศยาน ครั้งที่ ๒

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารประชาวิจารณ์ ครั้งที่ 2

ปรับปรุงร่างอาคารเก็บอากาศยานพร้อมห้องปฏิบัติการช่างอากาศยาน

Read more...

แจ้งให้นักศึกษาที่สมัครเรียนผ่านเว็บไซต์ที่วิทยาลัยจัดทำขึ้นให้ตรวจสอบสถานะโดยด่วน

   นักศึกษาที่สมัครในเว็บไซต์ โปรดตรวจสอบสถานะการสมัครเข้าเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

กำหนดการเลื่อนการฝึกอาชีพ/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓

Read more...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกโครงสร้างอากาศยานสมัยใหม่

Read more...

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึก

Read more...