ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกโครงสร้างอากาศยานสมัยใหม่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกโครงสร้างอากาศยานสมัยใหม่