Monthly Archives - พฤษภาคม 2022

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก
ลูกจ้าง (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจรับการรับรองเป็นสถาบันการฝึกอบรมนายช่างอากาศยานภาคพื้นดิน AMTO

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม (เพิ่มเติม…)

Read more...

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือนมิถนายน 2565

Read more...

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางคืน ประจำเดือนมิถุนายน 2565

Read more...

วท.อุบลฯ ร่วมกับ วอศ.อุบลฯ มอบผีเสื้อขยับปีกได้ อัตลักษณ์ผ้าถิ่นเมืองดอกบัวให้กับจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ โดยกำหนดสอบใน วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565

ประกาศ (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศงานกิจกรรม ให้นักเรียน นักศึกษา ทุกคน ทุกชั้นปีเข้าแถวในกิจกรรมหน้าเสาธง

ประกาศงานกิจกรรม
ให้นักเรียน นักศึกษา (เพิ่มเติม…)

Read more...

ร่วมให้กำลังใจ นักศึกษา แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขัน หุ่นยนต์ ABU อาชีวศึกษา

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม (เพิ่มเติม…)

Read more...

การประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธาตรี (เพิ่มเติม…)

Read more...

คำสั่ง แต่งตั้งครูที่ปรึกษาเช็คกิจกรรมหน้าเสาธงผ่านระบบออนไลน์

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ที่ (เพิ่มเติม…)

Read more...