การประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

การประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธาตรีพิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยมีรองผู้อำนวยการ ๔ ฝ่าย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ หอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อเตรียมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On site โดยใช้ ๖ มาตรการหลัก (DMHT-RC) เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ คัดกรองวัดไข้ ลดการแออัด ทำความสะอาด และ ๖ มาตรการเสริม (SSET-CQ) ดูแลตนเอง ใช้ช้อนกลางส่วนตัว กินอาหารปรุงสุกใหม่ ลงทะเบียนเข้าออกวิทยาลัยฯ สำรวจตรวจสอบ กักกันตัวเอง อย่างเคร่งคัด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้เรียนต่อไป