Monthly Archives - กรกฎาคม 2020

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสาขาก่อสร้างและสถาปัตยกรรม

Read more...

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจเยี่ยมเทคนิคอุบลฯ

วันนี้ ( วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓) เวลา ๐๙:๐๐ น. นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

ต้อนรับครูที่ย้ายมาปฏิบัติราชการ

เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘:๐๐ น. ที่ผ่านมา นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...