รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจเยี่ยมเทคนิคอุบลฯ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจเยี่ยมเทคนิคอุบลฯ

วันนี้ ( วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓) เวลา ๐๙:๐๐ น. นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ให้การต้อนรับ นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร สาธารณสุขจังหวัด กรมควบคุมโรคติดต่อ และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ณ ห้องรับรองผู้อำนวยการ ตึกอำนวยการ ชั้น ๒ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้ร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับมาตรการ แนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในการปฏิบัติงานของผู้เรียน ผู้สอน และคณะได้ตรวจเยี่ยมตามอาคารเรียน ห้องเรียนของทางวิทยาลัย ซึ่งทางวิทยาลัยมีมาตรการสวมใส่หน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การเว้นระยะห่างในห้องเรียน และตามสถานที่ต่างๆในวิทยาลัย ตรงตามมาตราการคู่มือแนวปฏิบัติของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข