การประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

การประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ ๗ พฤศจิกายน๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เข้ารับการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา (ทุกสังกัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ เป็นประธานกรรมการในการประเมิน พร้อมด้วย นายนิยม แสงวงศ์ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และนายเกษม มะคำแป้น อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ เป็นกรรมการประเมินในครั้งนี้