เรียน/สอน/WFH Online อย่างไร ให้สุขภาพดี

เรียน/สอน/WFH Online อย่างไร ให้สุขภาพดี

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)
วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ร่วมรับชมถ่ายทอดสด การแถลงข่าว “เรียน/สอน/WFH Online อย่างไร ให้สุขภาพดี”โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะ ร่วมแถลงข่าว ณ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้เพื่อนำนโยบายด้านการจัดการศึกษามาปรับใช้ในสถานศึกษา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป