คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการเสวนา เรื่อง “การติดตามการดำเนินการด้านการพัฒนาการศึกษา”

คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการเสวนา เรื่อง “การติดตามการดำเนินการด้านการพัฒนาการศึกษา”

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายตวง อันทะไชยประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการเสวนา เรื่อง “การติดตามการดำเนินการด้านการพัฒนาการศึกษา” โดยมี นายทรงเดช เสมอคำ รองประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา รองประธานคณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วย กรรมาธิการการศึกษา และคณะอนุกรรมาธิการการศึกษา ให้เกียรติเข้าร่วมการเสวนาและนำเสนอผลการติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาการศึกษา และมี นายออน กาจกระโทก เลขานุการคณะกรรมาธิการการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน นายสมเจตน์ เต็งมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนายเสรี ตุ้มอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ในการนี้มี นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี และนายนิรันดร์ สมมุติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการเสวนาอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น ๒ โรงแรมเนวด้า คอนเวนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อรับฟังการสรุปผลการติดตามการดำเนินการด้านการพัฒนาการศึกษาของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา อีกด้วย