วท.อุบลฯ จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ วันที่ 1 ธันวาคม 2566

วท.อุบลฯ จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ วันที่ 1 ธันวาคม 2566

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โดยกล่าวถึงเรื่องการเข้าตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนีได้เน้นย้ำเรื่องความสำคัญของการเช็คชื่อในระบบ RMS และเรื่องความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การตรงต่อเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียน นักศึกษาอีกด้วย โดยมี นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง
#เรียนดีมีความสุข
#ผอวทอุบลฯกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนนักศึกษาฯ
#PRวทอุบลฯ