ประกาศจากร้านค้าสวัสดิการ เรื่อง รับชุดกีฬา

ประกาศจากร้านค้าสวัสดิการ เรื่อง รับชุดกีฬา

📣ประกาศจากร้านค้าสวัสดิการ
😊เรื่อง รับชุดกีฬา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๑

และ ปวส.๑ (รอบโควตา)
👉ติดต่อรับชุดกีฬา ได้ที่ ร้านค้าสวัสดิการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
📅ระหว่างวันที่ ๕ – ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔
⏰เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.