ประชุมเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเกี่ยวกับการขอเพิ่มหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน

ประชุมเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเกี่ยวกับการขอเพิ่มหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเกี่ยวกับการขอเพิ่มหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมบัวแดง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นางสุวนิจ สุริยพันตรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ว่าที่ร้อยโทจิรายุศ จินาวัลย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อการดำเนินการตรวจความพร้อมของสถานศึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป