เกษียณ ภาคภูมิใจ สานสายใยมุทิตา

เกษียณ ภาคภูมิใจ สานสายใยมุทิตา

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)
วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จัดพิธีอำลาราชการ “เกษียณ ภาคภูมิใจ สานสายใยมุทิตา” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ให้กับคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ที่เกษียณอายุราชการ จำนวน ๒๗ ท่าน ณ อาคารโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นายธาตรี พิบูลมณฑา ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ซึ่งภายในงานมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เป็นอย่างดี