การสนับสนุนการอุดหนุนแจกันดอกป๊อปปี้เพื่อการกุศล เนื่องในวันทหารผ่านศึก

การสนับสนุนการอุดหนุนแจกันดอกป๊อปปี้เพื่อการกุศล เนื่องในวันทหารผ่านศึก

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วย นายวิเชียร กำทอง หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ นายทรงศักดิ์ สัตนาโค ครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าให้การสนับสนุนการอุดหนุนแจกันดอกป๊อปปี้เพื่อการกุศล เนื่องในวันทหารผ่านศึก ณ อาคารกองอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยทางชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒๑ จะนำรายได้จากการสนับสนุนนี้ ไปช่วยเหลือทหารผ่านศึก ที่ได้ไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศ ยอมเสียสละเลือดเนื้อและชีวิต เพื่อปกป้องเอกราชอธิปไตยของแผ่นดินไทย ในการนี้มี ตัวแทนชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒๑ เป็นผู้มอบแจกันดอกป๊อปปี้ ทั้งนี้เพื่อแสดงความระลึกถึงคุณงามความดี และความกล้าหาญของเหล่าวีรชนอีกด้วย
#เรียนดีมีความสุข
#สนับสนุนการอุดหนุนแจกันดอกป๊อปปี้เพื่อการกุศล_เนื่องในวันทหารผ่านศึก
#PRวทอุบลฯ