พิธีทอดกฐินสามัคคี

พิธีทอดกฐินสามัคคี

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๙ น. ดร.ศุภชัย ศรีหล้า ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคีของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ร่วมกับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี อาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษและอาชีวศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารโรงฝึกงาน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายวิทวัต ปัญจมะวัต ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา/ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษานายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี คณะผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง ๔ จังหวัด และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ วัดหนองเป็ด ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุมจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ยอดกฐินที่ได้รับจากการบริจาคทั้งหมดเป็นเงิน ๑,๒๓๔,๔๗๕ บาท โดยประมาณ