วท.อุบลฯ ให้การสนับสนุนการอุดหนุนแจกันดอกป๊อปปี้เพื่อการกุศล เนื่องในวันทหารผ่านศึก

วท.อุบลฯ ให้การสนับสนุนการอุดหนุนแจกันดอกป๊อปปี้เพื่อการกุศล เนื่องในวันทหารผ่านศึก

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางสาวสายฝนสาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เข้าให้การสนับสนุนการอุดหนุนแจกันดอกป๊อปปี้เพื่อการกุศล เนื่องในวันทหารผ่านศึก ณ อาคารกองอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยทางชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒๑ จะนำรายได้จากการสนับสนุนนี้ ไปช่วยเหลือทหารผ่านศึก ที่ได้ไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศ ยอมเสียสละเลือดเนื้อและชีวิต เพื่อปกป้องเอกราชอธิปไตยของแผ่นดินไทย ในการนี้มี ตัวแทนชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒๑ เป็นผู้มอบแจกันดอกป๊อปปี้ ทั้งนี้เพื่อแสดงความระลึกถึงคุณงามความดี และความกล้าหาญของเหล่าวีรชนอีกด้วย