รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ตรวจเยี่ยมการแข่งขันทักษะงานฝีมือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ตรวจเยี่ยมการแข่งขันทักษะงานฝีมือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียน ระดับชั้น ปวช. ในการแข่งขันทักษะงานฝึกฝีมือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ณ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน โดยมี นายอุทัย พลเขตต์ หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน พร้อมด้วยคณะครูผู้ควบคุม นำนักเรียนที่เข้าแข่งขันรับการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ระดับสถานศึกษา ไปเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี ต่อไป