สอจ.อุบลฯ ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนเรื่อง รายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ผ่านระบบออนไลน์

สอจ.อุบลฯ ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนเรื่อง รายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน เรื่อง รายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ทั้งนี้เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ต่อไป